Sweden Rock Magazine - GDPR, hantering av personuppgifter

Prenumerationsvillkor

Köpvillkor
Villkor för autokort-betalning:
Aktuella priser: Vanlig prenumeration (papper + digital) kostar 79 kr/månad (inkl porto inom Sverige, till utlandet tillkommer extra portokostnad). 

 

Digital prenumeration kostar 49 kr/månad. I digitala prenumerationer ingår inga fysiska produkter såsom papperstidningar och posters.

 

Priser vid tecknande i samband med premie Inom Sverige: 1:a dragningen 170 kr, dragning nr 2-12 50 kr, därefter 79 kr. Övriga världen: Priserna beror på vilket land du bor i samt momssatsen. Första dragningen kommer att täcka premien+utskick och dragningen därefter blir lägre. Efter dina första 12 nummer kommer ditt pris bli 79 kr + portotillägg till just ditt land. Gå till sidan och fyll i dina uppgifter så kommer prisbilden att framgå. Sweden Rock Magazine förbehåller sig rätten att justera antalet utgåvor och prissättning under pågående prenumerationsperiod.

 

Allmänna villkor
Erbjudandet gäller för VISA och Mastercard-innehavare och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Priset är inklusive moms. Du betalar månadsvis och summan dras per automatik från det kontokort du registrerade vid ditt köp. Första dragningen sker i samband med din registrering, sedan löpande den 27:e varje månad. Om du saknar täckning eller giltighetstiden har gått ut kommer du bli kontaktad via mail. Din prenumeration är löpande och när en premie (exempelvis tröja eller bok) ingår i prenumerationen är bindningstiden 12 månader om inget annat anges. Därefter kan du när som helst välja att avsluta prenumerationen genom att höra av dig till vår kundtjänst senast 10 dagar innan nästa betalning. Sweden Rock Magazine förbehåller sig rätten att justera antalet utgåvor och prissättning under pågående prenumerationsperiod. Du registreras med personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja vår kundrelation. Dina uppgifter behandlas i enlighet med PUL och kommer inte ges vidare till tredje part. Du kan en gång om året ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig genom att ringa vår kundtjänst. Vi lagrar dina personuppgifter i upp till 3 år.

Vår kundtjänst når du på kundtjanst@swedenrockmagazine.com.

 

Information till prenumeranter

Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Sweden Rock Magazine AB

556637-7684

Nygatan 27

294 34 Sölvesborg

 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden. Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning. Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig. Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.

 

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte. Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

 

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:

  • När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtyckeSpärra dina uppgifter för marknadsföring
  • Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
  • Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund ex vis bokförings- och skattelagstiftning.

Kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@swedenrockmagazine.com eller 0456-317 17.

 

Registerutdrag

Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas.

Begäran om registerutdrag görs genom att kontakta oss på förlagets hemsida eller epost.

 

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.